กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ปั่นจักรยานแสดงทั้งหมด
ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง และชมรมจักรยาน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เชิญประชาชนชาวตรังร่วมโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”