ครม. ไฟเขียวกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง นำร่องหมา-แมว ฝ่าฝืนปรับ 25,000

ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่มข้อบัญญัติใน พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ระบุ เจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียน เริ่มนำร่องจากสุนัขและแมวก่อน เพื่อแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์และสัตว์จรจัด 

10 ตุลาคม 2561 ไทยโพสต์ รายงานว่า พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เสนอให้ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากปัญหาสัตว์จรจัดกำลังส่งผลกระทบกับสังคม และที่ผ่านมายังไม่มีบทบัญญัติที่ให้ประชาชนต้องควบคุมทางทะเบียนต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ทำให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จะบังคับใช้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท โดยเน้นย้ำเรื่องการควบคุมทางทะเบียนเพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความรับผิดชอบ โดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นจะเป็นผู้ออกข้อบัญญัติปลีกย่อยต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและเก็บค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับ อันเกิดจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติข้างต้น หากมีบุคคลใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท

อย่างไรก็ตาม จะเน้นที่สุนัขและแมวก่อน โดยทั้งหมดนี้เพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์ โดยผู้เลี้ยงต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์อย่างดี และไม่ปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น


ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.thaipost.net/main/detail/19582

About Tvkontrang

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น