คสช. เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9


8 ต.ค.- คสช.สนับสนุนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 เดินหน้าช่วยไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร พร้อมรักษาบรรยากาศการเมืองให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม 
 
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบงบแห่งชาติ (คสช.)  กล่าวถึงการประชุมสำนักเลขาธิการคสช. ในวันนี้ ที่มี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการ คสช. เป็นประธาน โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาล และทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยเลขาธิการคสช. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ทั้งในเรื่องการเตรียมงาน การประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกให้กับพสกนิกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเดินทาง  โดยการประสานงานกับส่วนราชการประจำจังหวัด ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันดังกล่าวด้วย


รองโฆษก คสช. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทุกส่วนจะดำรงการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป รวมถึงจะสนับสนุนโครงการล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ คือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก ซึ่งเลขาธิการ คสช.ได้ตั้งขอสังเกต และให้กกล.รส.ไปสำรวจและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐนำไปพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินในลักษณะดังกล่าวให้หมดไปอย่างแท้จริง 

สำหรับการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการคลี่คลายเหตุการณ์ก่อความไม่สงบนั้น ได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการประเมินพร้อมคัดแยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อความไม่สงบและคดีอาชญากรรมทั่วไป เพื่อทำให้สังคมเห็นภาพรวมที่แท้จริงของสถานการณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การที่หน่วยงานด้านความมั่นคง และกองทัพภาคที่ 4 มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซีย ถือเป็นเรื่องที่ดี จะทำให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ชายแดน อันจะส่งผลเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า การดูแลความสงบเรียบร้อยในภาพรวมของประเทศในขณะนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้า กกล.รส.จะยังคงรักษาบรรยากาศในการเดินหน้าของแต่ละส่วนให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม มีการประเมินข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานตามแนวทางและระยะเวลาที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นต่อไป

About Tvkontrang

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น