สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล


สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะเปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล แทนตำแหน่งที่ว่างลง และจะมีการขึ้นบัญชีบุคคลที่สอบผ่านไว้ 2 ปี โดยมีค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท และได้รับสิทธิ์อื่นๆตามกฎหมายกำหนด โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร.0-7521-8440

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น