ผู้สอบครูผู้ช่วย ร้องขอเปิดเผยผลสอบ ยันทำได้ ทำไมสอบไม่ผ่าน


 อุบลราชธานีวุ่นอีก กลุ่มผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย รวมตัวเรียกร้องผู้บริหารเขตตรวจการศึกษาฯ ขอเปิดเผยผลสอบ เพราะเชื่อทำว่าได้ แต่สอบไม่ผ่าน เผยบางแขนงวิชาไม่มีคนสอบผ่านเลย ด้านอธิการบดีม.ราชภัฏฯ ยันทำถูกต้องตามมาตรฐานทุกอย่าง แต่เป็นข้อสอบใหม่ทั้งหมด ผู้เข้าสอบจึงอาจ “เก็งข้อสอบ” ผิด 

ช่วงสายวันที่ 5 ก.ค. 66 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (สพป.เขต 1) กลุ่มผู้สอบครูผู้ช่วยของ สพป.เขต 1-5 อุบลราชธานี รวมตัวยืนหนังสือเรียกร้องต่อผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 และ สพป.เขต 1 เพราะมีข้อสงสัยกรณีเข้าสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย.ที่ผ่านมามีคนสอบแข่งขันติดในจำนวนที่น้อยมาก เช่น สพป.เขต 1 มีผู้สอบทั้งสิ้น 720 คน แต่สอบผ่านเพียง 20 คน เท่านั้น โดยบางแขนงวิชาเช่น ปฐมวัย ไม่มีคนสอบได้เลยแม้แต่คนเดียว จึงเกิดข้อสงสัยและมั่นใจว่าพวกตนทำข้อสอบได้ แต่อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคของการตรวจข้อสอบในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจข้อสอบหรือเปล่า เช่นการเฉลยข้อสอบที่ผิดชุดกัน

น.ส.สุปรียา ใจเอื้อ อายุ 32 ปี ผู้สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์กล่าวว่า หลังมายื่นหนังสือกับ สพป.แล้วมีความหวัง เพราะผู้ใหญ่คงไม่เพิกเฉยต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น เมื่อทาง สพป.เขตเสนอข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นข้อสงสัยไป จากนั้น ก็หวังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ดูแลการสอบจะออกมาชี้แจงว่ามีข้อผิดพลาดจริงหรือไม่ ด้วยเหตุอะไร ทั้งเรื่องข้อสอบผิดชุด หรือการตรวจคะแนนที่มีความคลาดเคลื่อนอย่างไร หรือต้องให้มีการตรวจข้อสอบใหม่ ถ้าตรวจอีกครั้งแล้วสอบไม่ได้ ก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ล่าสุด รศ.ธรรมรัตน์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวถึงการออกข้อสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ว่า หลังมีข้อร้องเรียนและข้อสงสัยการจัดทำข้อสอบในครั้งนี้ จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ นำข้อร้องเรียนทั้งหมดมาตรวจสอบ พบว่าการทำข้อสอบถูกต้องตามที่ได้มีการทำ TOR กับผู้จ้างทุกประการ

ส่วนที่มีข้อสงสัยเครื่องใช้ตรวจคะแนนอาจผิดพลาด ไม่มีมาตรฐาน ก็ได้ตรวจทานซ้ำอีกรอบ ยืนยันว่าเครื่องที่ใช้มีมาตรฐาน ไม่พบสิ่งผิดปกติ ส่วนข้อชุดที่มีชุด A ชุด B ตรวจผิดหรือเปล่า คณะกรรมการก็บอกว่าตรวจถูกต้องทุกอย่าง และที่บอกว่าอาจออกข้อสอบที่ยากไป ก็มีผู้สอบได้ตามรายวิชาในอัตราที่พอกับจำนวนที่ประกาศรับ ยกเว้นบางรายวิชาที่มีผู้สอบไม่ได้เลย ทั้งนี้ อาจเป็นข้อสอบที่ออกใหม่ทั้งหมด ทำให้ผู้เข้าสอบเก็งข้อสอบผิด ทำให้ทำข้อสอบไม่ได้ ส่วนที่มีข้อสอบจำนวน 3 ข้อ ที่มีคำตอบถูกทั้งสองข้อ ก็ได้ยกประโยชน์ มีการให้คะแนนกับผู้สอบที่ตอบคำถามนั้นทุกคน ทำให้มีคนได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจำนวน 20 กว่าคน แต่ก็ไม่มีผล ทำให้ลำดับที่สอบได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะผู้ที่สอบก็ได้คะแนนเหมือนกันทุกคน

"จึงขอยืนยันว่า การทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยไม่ได้ยาก หรือง่ายจนเกินไป แต่ทั้งหมดเป็นข้อสอบใหม่ ที่ไม่เคยมีการออกใช้ที่ไหนมาก่อน เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพิ่งได้ออกข้อสอบใช้สอบ

ครูผู้ช่วยเป็นครั้งแรก และจะได้ทำหนังสือแจ้งกลับไปยังกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ทราบต่อไป"

สำหรับกลุ่มพื้นที่การผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 10,761 คน ผ่านการสอบแข่งขันในภาค ก และ ข จำนวน 430 คน.ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า