3 วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้ สมัครผ่านออนไลน์ได้ พร้อมยืนยันตัวตนง่าย ๆ


 แก้หนี้นอกระบบ 2566 กับกระทรวงมหาดไทย ใครมีปัญหาหนี้ดอกแพง จ่ายไม่ไหว อยากปลดหนี้ มาศึกษาวิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกันเลย

 หนี้นอกระบบ เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจัดตั้งโครงการแก้หนี้นอกระบบ เพื่อให้ภาครัฐเข้าไปเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยเปิดให้ลูกหนี้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป มาตรวจสอบรายละเอียดกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 
ใครเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

           ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบและต้องการให้ภาครัฐช่วยไกล่เกลี่ย สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคน

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้เมื่อไหร่ ถึงวันไหน

          สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง 

วิธีที่ 1 ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบผ่านเว็บไซต์ 

เว็บไซต์แก้หนี้นอกระบบ

ภาพจาก : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 • เข้าเว็บไซต์ debt.dopa.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรอกข้อมูลตามขั้นตอน
 • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

วิธีที่ 2 ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ
ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID 
แอปพลิเคชัน Thaid

ภาพจาก : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. พิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยเลือกว่าจะลงทะเบียนด้วยตัวเอง หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ 

กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

ภาพจาก : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 • เลือกหัวข้อ "ลงทะเบียนด้วยตนเอง"
 • ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 • ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
 • ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
 • ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
 • สร้างรหัสผ่าน 8 หลัก  
 • ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอม จากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก

กรณีลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

ภาพจาก : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 • นำสมาร์ตโฟนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเดินทางไปยังจุดบริการออกบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ เช่น สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ
 • เข้าแอปพลิเคชัน เลือกหัวข้อ "ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่"
 • นำบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวประชาชน 
 • ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 • ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง
 • สแกนลายนิ้วมือ (นิ้วชี้) กับเจ้าหน้าที่
 • สแกน QR Code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID
 • สร้างรหัสผ่าน 8 หลัก  
 • ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอม จากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
3. ใช้แอปพลิเคชัน ThaId สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน 
4. เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
5. กระทรวงมหาดไทยจะประสานงาน เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" ที่หน้าเว็บไซต์ debt.dopa.go.th
6. กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้

วิธีที่ 3 ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกับเจ้าหน้าที่

     สำหรับคนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ThaID สามารถไปลงทะเบียนได้ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

 • กทม. : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต 
 • ต่างจังหวัด : ลงทะเบียนได้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรม ประจำอำเภอ หรือจังหวัด

วิธีตรวจสอบสถานะลงทะเบียนแก้หนี้

          ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผ่านเจ้าหน้าที่ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน" และคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ"
เช็คสถานะลงทะเบียนหนี้นอกระบบ

ภาพจาก : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

          ทั้งนี้ หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ โทร. 0-2356-9556 หรือศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า