กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ไก่แจ้แสดงทั้งหมด
เยาวชนชาวนาชุมเห็ด จ.ตรัง ใช้เวลาว่างหันเลี้ยง “ไก่แจ้” พร้อมนำแข่งขันประชันเสียง