งานประเพณีลากพระเมืองตรัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561


บรรยากาศงานลากพระเมืองตรัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 เป็นไปอย่างคึกคัก มีเรือพระจากทั่วสารทิศ ซึ่งการจัดงานลากเรือพระในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง สถาบันการศึกษา และวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีวัดที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน จำนวน 85 ลำ แบ่งเป็นเรือพระขนาดใหญ่ ขนาด 12 เมตรขึ้นไป จำนวน 22 ลำ ส่วนเรือพระขนาดเล็ก ขนาดต่ำกว่า 12 เมตรลงมา เข้าร่วม 63 ลำ โดยจะมีการประกวดขบวนแห่เรือพระ และการประกวดเรือพระแบ่งคะแนนเป็น 2 หมวด คือ ความสวยงาม 300 คะแนน และหมวดหลักวิชาการและหลักสถาปัตยกรรม 200 คะแนน โดยการให้คะแนนจะเป็นการลงมติของคณะสงฆ์ในแต่ละวัด
 
นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การฉายวีดีทัศน์ประวัติการจัดงานเรือพระ การแสดงจากนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง การแสดงวงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม ศาสนา การแข่งขันตะกร้อ การประกวดกลองยาวการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมาย
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ
 

About Tvkontrang

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น