โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง ให้บริการทางด้านทันตกรรม ฟรี “คนห้วยยอดฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้บริการทางด้านทันตกรรม ฟรี “คนห้วยยอดฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
นายแพทย์ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลห้วยยอด ให้บริการทางด้านทันตกรรมฟรี “คนห้วยยอดฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ทั้งการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลตรัง
 
ทั้งนี้ เนื่องในวันที่ 21 ตุลาค ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และเป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลห้วยยอด ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ


About Tvkontrang

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น