สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประกาศ วัดตันตยาภิรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดฯ
พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ น้อมนำมาพระราชทาน
แก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๐ น. สมโภชผ้าพระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญ

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ

จึงประกาศมา เพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยทั่วกัน

About Tvkontrang

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น