สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง


                  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจากงบเงินอุดหนุน เพื่อให้สมาชิกสามารถนำไปใช้ในการแปรรูปแป้งสาคูต้นชนิดเม็ดและชนิดผง และพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาคูเป็นขนมหวานชนิดต่างๆ เช่น ลอดช่องแป้งสาคู ขนมครองแครง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักจากการลงพื้นที่ติดตามงานตามโครงการ นายจบ ดีเบา ประธานกลุ่มผู้ผลิตแป้งสาคูเครือข่ายสหกรณ์  ได้ให้กล่าวว่า หลังจากที่กลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งสำหรับใช้อบแป้งสาคู ทำให้กลุ่มสามารถผลิตแป้งสาคูได้ในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ในการวางแผนด้านการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มอาชีพโดยวางจำหน่ายสินค้าใน ซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จำนวน
30 กิโลกรัมต่อเดือน และกระจายไปยังสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 กิโลกรัมต่อเดือน ส่งให้ลูกค้าทั่วไปเดือนละ 5 กิโลกรัม (10 ถุง)เพิ่มขึ้น  และผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์สาคูต้นชนิดเม็ดและชนิดผง สามารถติดต่อซื้อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด โทร.   หรือที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตแป้งสาคูเครือข่ายสหกรณ์ ต.โคกสะบ้า  อ.นาโยง จ.ตรัง โทร.063-6107154ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น