เฮ ! ครม. ไฟเขียว เคาะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ หัวละ 100-250 บาท เช็กเลย


 พล.อ. ประยุทธ์ เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไฟเขียว เงินช่วยเหลือพิเศษกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มรายละ 100-250 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ครม. มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบกลางปี 2565 ที่เคยเห็นชอบหลักการไปแล้วเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้ประชาชนสูงอายุ 10.9 ล้านคน​ ซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนักในรายบุคคล แต่เมื่อรวมแล้วใช้วงเงินประมาณ 8,300 ล้านบาท

ได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่


          - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ

ได้รับเงินช่วงไหน


          - ภายในเดือนกรกฎาคม จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือย้อนหลัง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม และจะทยอยอีก 2 งวดที่เหลือในรอบเดือนต่อ ๆ ไป ถึงเดือนกันยายน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์

About Tvkontrang

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น