กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ เศรษฐกิจแสดงทั้งหมด
ครม.ลดภาระประชาชน ให้ทุกหน่วยงานงดเรียกสำเนาเอกสารราชการ