เศรษฐกิจ

“มะพร้าวไทย” มีโอกาสขายจีนเพิ่ม รองรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโตแรง

“ทูตพาณิชย์ชิงต่าว” สำรวจตลาดมะพร้าวในจีน พบยอดการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาก หลังอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา