กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ โควิด-19 ตรังแสดงทั้งหมด
ตรังชี้สถานการณ์ดีขึ้นหลับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้แค่รายเดียว